แจกโค้ดเมาส์น่ารักๆ ;)

(1/6) > >>

noomzuza:


แอ๊ดด้วยน้า

>> http://prineznoomza-paradisez.hi5.com <<

แอ๊ดไว้ไม่เสียหายน้า คิ๊ๆ1.ผีเสื้อ

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/cursor_35_96.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

2.มิกกี้เมาส์

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/cursor_35_92.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />3.คิดตี้(ชมพู)

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hellokitty/2.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

4.คิดตี้(ฟ้า)

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hello_kitty/hellokitty.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

5.คิดตี้ น่ารัก

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hellokitty/4.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

6.คิดตี้หลากสี

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hellokitty/6.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

7.สตอเบอรี่

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/strawberry/2.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

8.เค้ก

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/birthday/birthday5.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

9.ลูกโป่ง

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/birthday/birthday4.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

10.ขวดนม

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/baby/baby.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


11.เด็กหัดยืน

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/baby/babyroll.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


12.หมีพู

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/pooh.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


13.ปลาน้อยนีโม

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/nemo-ani1.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

14.มิกกี้เมาส์

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/MMouse.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

15.เจ้าหญิง

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/cinderella4.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

16.ลิงน้อย

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/Abu-ani.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

17.นางฟ้า 1

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/angel/angel.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

18.นางฟ้า 2

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/angel/angel2.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


19.กามเทพ

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/angel/angel3.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


20.ดอกทิวลิป

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/flower/flower4.cur); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

21.ดอกกุหลาบ

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/flower/flower.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


22.หัวใจ(แดง)

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hearts/h1.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

23.หัวใจ(เหลือง)

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hearts/h3.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

24.หัวใจ(ฟ้า)

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/hearts/h7.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


25.PLAY BOY ดำ

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/playboy/playboy9.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

26.เพล์บอย สีชมพู

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/playboy/playboy5.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />


27.เพล์บอย สีฟ้า

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/playboy/playboy8.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

28.Princess 1

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/princess/1.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

29.ปริ๊นเซส 2

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/princess/2.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />

30.ปริ๊นเซส 3

 <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/princess/3.ani); }</style><br />
<a href="http://www.myspacecursor.net" title="Free Cursors">Free Cursors</a><a href="http://www.freelayoutsnow.com" title="Myspace Layouts">Myspace Layouts</a><a href="http://www.getmyspacecomments.com" title="Myspace Comments">Myspace Comments</a><br />พอดีเจอเวปเมาส์มาเลยก๊อปโค้ดมาให้ ม่ะรู้ว่าจะถูกใจป่าวน้ะ

ช่วยแอ๊ดด้วยน้า >> http://prineznoomza-paradisez.hi5.com

แต๊งล่วงหน้าคั๊ฟ


เอาไปแล้ว ก็ช่วยแอ๊ดเราด้วยน้า มาเป็นเพื่อนกัลน้า อิอิ

Akira001:
THK ขอบคุนคร๊าบ ๆๆๆผม aaa8 bbb4 bbb4 สู้ต่อไป ทาเคชิ

noomzuza:
ดันๆช่วยกัลด้วยน้า

AoMMieZ:
Thx,,ค่า

noomzuza:
UP เพิ่มอีกแย้วน้า
[/glow][/size]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป