[สกิน]นางฟ้าเกาหลีสวยมากสีชมพู

(1/1)

maina001:
 bbb2


<style type='text/css'>iframe {display:none;}</style>

<style type='text/css'>
<style type='text/css'>
.emptyProfileInfo {display:none}
</style>

<style type="text/css">
#p_nav_header { background: url(http://images.torrentmove.com/ia/svhii.jpg)!important;
background-repeat:no-repeat!important; border:none;
width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:80px}
#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; }
table#search_table tr td { vertical-align: left !important;}
#search_table {direction:ltr !important}
.box_profile_connections {display:none!important}
.profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#profile-name {background-image:url(http://images.torrentmove.com/iv/glh22.gif);width:956px; height: 550px;background-repeat:no-repeat; }
.profile-nav .name strong {color:#99FFFF!important;}.profile-nav .name span {color:#99FFFF!important;}
#profile-nav {background:url(http://images.torrentmove.com/ia/hi3an.jpg) no-repeat;height:21px;}.sub_nav_link {color:#99FFFF!important;}
#user-details .content {background: url(http://images.torrentmove.com/ir/etdh4.gif);height:400px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {background:none;height:5px;}
</style>

</style>


<style type="text/css">
.section h1 {background-image: url(http://images.torrentmove.com/ir/rtm11.jpg);height:200px;repeat: no-repeat;margin-top:7px!important;text-align: left;padding-left: 10px;border:none;}
.section h2 {background-image: url(http://images.torrentmove.com/ix/90ff8180de.jpg);background-color: transparent;text-align: left;}
.section .content {background-image: url(http://images.torrentmove.com/is/90ff8180de485..jpg);background-color: none;background-position: top;background-repeat: repeat-y;?text-align: left;}
.section .footer {background-image: url(http://images.torrentmove.com/iz/90ff8180de...jpg);display: block;height: 90px;}
</style>


<style type="text/css">
.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://www.flopdesign.com/download/noise/noise13.gif) ;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }
</style>
</style>


<style type="text/css">
#footer {color:#FFFFFF; background: url(http://images.torrentmove.com/ij/ifoot.jpg) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 422px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}
</style>
</style>

 

<style type=text/css>
.vanity-bar div {background:url(http://imagehost.compgamer.com/uploads/3c59346f60.gif) !important;}
.vanity-bar div div {background:url(http://imagehost.compgamer.com/uploads/3c59346f60.gif) !important;}
.vanity-bar div div img,.vanity-bar div img
{display:none;}
</style>

<style type="text/css">

#user-links img {display: none}
#user-links a {list-style:url(http://i47.photobucket.com/albums/f189/PunkYear/MiNi/tulip12.gif) inside;display:list-item}

</style>

<style type="text/css">
.comment-picture {height:100px !important;
width:100px;}
.comment-picture a img {width:100px; height:100px;}
</style> </style>

<style type="text/css">
a:hover{background: url(http://www.hi5thai.com/attachment.php?aid=62108&noupdate=yes); }
</style>

</style>


<style type="text/css">

.section .comment-text {
TEXT-ALIGN: center; }

</style>
</style>

<style type='text/css'>
.comment-picture {MARGIN-TOP: 6em; LEFT: 16em;POSITION: relative;}
</style>

<style type="text/css">

<style type="text/css">
#online-now-icon {background:url(http://cfs11.planet.daum.net/upload_control/pcp_download.php?fhandle=NVNzZWFAZnMxMS5wbGFuZXQuZGF1bS5uZXQ6LzExMjgyOTY2LzkvOTUxLmdpZg==&filename=color-deco28.gif);
width:54px!important;
height:57px!important;}</style>
</style>

<style type="text/css">
#comments .listitem-separator
{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-45.gif) top center no-repeat !important;
height:45px !important;}
</style>
</style>


<style type="text/css">
.section,.subsection {color:#FF0099;} 
body {color:#FF0099!important;} 

a:link {color:#FF66CC; </style>
</style>

</style>

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ