>>> สกิน บ๊อบมาเล่ แจกอีกแร้วเน้อ มาสูบปัย งิ

(1/1)

loveable:
 bbb4


ดูๆ ๆ

http://love2-hate.hi5.com

โค๊ด:

<style type="text/css">
.section,.subsection {color:#000000
;}
body {color:#000000
!important;}a:link {color:#000000
; text-decoration: none; }
a:active {color:#000000
; text-decoration: none; }a:visited {color:#000000
; text-decoration: none; }
a:hover {color:#00FF00; text-decoration: none; }

 

.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://pic.hi5thai.com/images/791_bob_marley_1_1_a.jpg)
;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }

 

#footer {color:#000000; background: url(http://pic.hi5thai.com/images/300_bobmarley_1_a.jpg) no-repeat center center; border: none;
display: block; height:500px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}

 

.section h1 { background: url(http://pic.hi5thai.com/images/591_Reggae_1_1.jpg)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;height:300px}

.section h2 { background: url(http://pic.hi5thai.com/images/646_untitledaa.jpg)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px}#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail

.subsection{ background: url(m3)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests

.footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail
.footer { background: url(m4)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:ความสูงของm4px}

.vanity-bar div img{display:none ;}
.vanity-bar div {background:url(http://pic.hi5thai.com/images/629_untitledad.jpg)!important ;border:solid #000000 1px}
.vanity-bar div div {background:url(http://pic.hi5thai.com/images/166_untitledaaaa.jpg)!important ;border:none}

#profile-name {background-image:url(http://pic.hi5thai.com/images/570_reggae_1_12.jpg);width:956px;height:600px;background-repeat:no-repeat; }
.profile-nav .name strong {color:#สีของชื่อโพรไฟล์!important;}.profile-nav .name span {color:#สีของวิว!important;}
#profile-nav {background:url(http://pic.hi5thai.com/images/301_untitledaaa.jpg) no-repeat;height:15px;}
.sub_nav_link {color:#สีของลิ้งส่วนH2 !important;}
#user-details .content {background: url(http://pic.hi5thai.com/images/790_untitleda.jpg);height:400px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}
</style>


<style type='text/css'>
.emptyProfileInfo {display:none}
</style>


<style type=text/css>textarea{width:450;height:240;background:url(http://pic.hi5thai.com/images/720_untitledaaaaa.jpg);color:#000000; font-family : tahoma; font-size:20pt; </style>
</style>

PD❤GuYz_Sir:
 bbb4 bbb4 bbb4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ